Ukrainske Flygtninge

Oprettet: 04.05.2022

Foreningsliv for alle:

Medlemskontingent: Puljen dækker 2/3 af kontingentet– dog maksimalt 1000 kr.

Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps og lignende: Deltagergebyr, transport, forplejning m.v. i forbindelse med deltagelse i fremtidige stævner, lejre, skoler og camps og lign., dog maks. 500 kr. pr. person pr år

Læs mere om puljen her:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man

 

DGI har desuden lavet en folder omkring foreningslivet som findes på flere sprog bl.a. ukrainsk som du kan finde her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/aktive-voksne/borgere-med-etnisk-minoritetsbaggrund/foreningsliv-paa-11-sprog?_cldee=aO1HQaNxnDZZIc_PSKuM-zsoGs-nT55S2dy28BWH61r1sG7g9JwTLhUmYdw14kSt&recipientid=contact-7c51f4708f80e6118f68005056ba49f3-74cb60f65d004d9ca0249cad6e6bc640&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGInyhederLeder&esid=7fe201e7-c1b4-ec11-a314-00505696471a