Puljer

I Ringkøbing-Skjern kommune er der mulighed for at søge følgende puljer: 

  1. Foreningernes udviklingspulje. Frist 1. februar og 1. juni
  2. Ekstraordinær vedligehold af egne lokaler. Frist 1. marts
  3. Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje. Frist 1. marts
  4. §18 puljerne til støtte af frivillige indsatser for socialt udsatte. Frist 8. oktober og løbende for §18 udviklingspuljen

 

Foreningernes udviklingspulje

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kap. 5 samt af selvorganiserede.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

  • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
  • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
  • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
  • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.
  • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

Foreningernes udviklingspulje har tidsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. februar og 1. juni. Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen. 

 

Ekstraordinær vedligehold af egne lokaler

Foreninger med egne lokaler har mulighed for at søge tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde som fx udskiftning af varmepumpe og toilet. Vedligehold defineres som udskiftning til tilsvarende. Foreningen har mulighed for at få dækket 35% af udgiften.

Ansøgning skal altid indsendes inden arbejdet sættes i gang, således administrationen har mulighed for at besigtige forholdene inden der træffes beslutning.

Tilskudsprocenten er 35% af udgiften som udbetales når foreningen har fremsendt dokumentation på udgiften efter udført arbejde. Hvis projektet ændrer sig undervejs i projektet i forhold til tilsagnet skal administrationen altid orienteres.

Er den ekstra ordinære vedligeholdelse over 200.000 kr. kan foreningen ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om tilskud til projektet.

Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen inden 1. marts.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Kultur- og Fritidsudvalget søger hvert at få afsat en anlægspulje på budgettet.

Hvem kan søge?
Idrætshaller, kulturelle institutioner, kulturelle foreninger og godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5, kan søge puljen.

Læs mere om principperne for anlægspuljen her

 

§18 puljerne til støtte af frivillige indsatser for socialt udsatte

Kan du læse om her.