Hvide Sande Søndagsskole

Beskrivelse

Hvide Sande Søndagsskole er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og er forpligtet på DFS' vedtægter.

Lokalforeningen har til formål at formidle evageliet om Jesus Kristus til børn for at oplære børnene i den kristne tro.

Lokalforeningens formidling og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter.

Formålet søges bl.a. realiseret ved:

1. Bibelarbejde, bøn, sang og undervisning

2. Regelmæssig møde/klub-virksomhed

3. At give alment dannende værdier og ligeledes at give forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse i et bærende netværk.

4. Kreative aktiviteter

5. Udflugter, lejre, events og lignende.

6. At deltage i lokale-, kreds- og landsarrangementer.

 

Foreningens aktiviteter fremgår af Kirkebladet med oplysning om mødetidspunkter.

Kontaktoplysninger

Hvide Sande Søndagsskole

Nørregade 84

6960 Hvide Sande

Tlf.:  23641651

Email:  ingrid.s.enevoldsen@gmail.com

Hjemmeside:  

CVR nr.:  31952840

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Pulje kr.
Aktivitetstilskud1755 kr.
Beregnet lokale tilskud indev. år.7500 kr.
Andre tilskud kr.