Skjern Børnekirke

Beskrivelse

Skjern Bykirkes Børnekirke rummer tre klubber. En minikirke for de 0-2 årige, en børneklub for de 3-årige og til og med 3. klasse samt en juniorklub for børn i 4.-6. klasse.
Vi mødes i forbindelse med alle formiddagsgudstjenester i Skjern Bykirke. Der fortælles bibelhistorier, leges synges og laves kreative ting. Skjern Bykirkes børnekirke er et fællesskab der ønsker at favne alle.

Kontaktoplysninger

Skjern Børnekirke

Nygade 52

6900 Skjern

Tlf.:  22453580

Email:  rasmusrabjerg@hotmail.com

Hjemmeside:  www.skjernbykirke.dk

CVR nr.:  32866190

Aktiviteter

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Pulje kr.
Aktivitetstilskud0 kr.
Beregnet lokale tilskud indev. år.0 kr.
Andre tilskud kr.