Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling

Beskrivelse

Vores formål

Interessevaretagelse

Stk. 1 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kom­munikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har.

  • Forebyggelse og støj:
    Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høre­skad­er i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
  • Støtte og information:
    Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.

Stk. 2 Høreforeningen kan deltage i økonomiske aktiviteter til fremme af formålet og til fordel for medlemmer.

Stk. 3 Høreforeningen udgiver det/de af Hovedbestyrelsen fastlagte medlemsblad(e). Høreforeningen opretter og driver en hjemmeside www.hoereforeningen.dk.

Kontaktoplysninger

Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling

Kløvervænget 22

6950 Ringkøbing

Tlf.:  60899907

Email:  mette@mark1.dk

Hjemmeside:  Høreforeningen Ringkøbing-Skjern lokalafdeling (FB)

CVR nr.:  30751396

Aktiviteter

  • Handicapaktiviteter
  • Patientforening

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Pulje kr.
Aktivitetstilskud0 kr.
Beregnet lokale tilskud indev. år.0 kr.
Andre tilskud kr.