Godkendelse af ny forening

Hvis man ønsker at starte en forening, som skal godkendes som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven, skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, og der skal vælges en bestyrelse. 

En forening under folkeoplysningslovens kap. 5 (forening) skal opfylde følgende for at blive tilskudsberettiget:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten.
 • Udøve folkeoplysende virksomhed.
 • Have en bestyrelse.
 • Være demokratisk opbygget.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

 

Følgende personer kan ikke være medlem af en foreningsbestyrelse:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger.
 3. Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreninger.

NB Punkt 1 og 2 omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.