Vedtægter

En folkeoplysende forenings vedtægter skal som minimum indeholde oplysninger om:

 1. Foreningens navn og hjemsted (kommune)
 2. Foreningens formål
 3. Betingelse for medlemskab
 4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 5. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 6. Hvem der tegner foreningen
 7. Procedure for vedtægtsændringer
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør

 

Ændring af vedtægter

Hvis foreningens vedtægter ændres, skal de reviderede vedtægter sendes til godkendelse ved administrationen.

 

Følgende personer kan ikke være medlem af en forenings bestyrelse

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger.
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger.
 3. Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreninger.

NB Punkt 1 og 2 omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.