Børneattester

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt, at alle idrætsforeninger og spejderforeninger indhenter en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Ifølge Folkeoplysningsloven betyder dette, at alle foreninger, der modtager tilskud eller får anvist kommunale lokaler og faciliteter, har pligt til at indhente børneattester.

Foreningerne skal én gang årligt give samtykke til kommunen om, at de indhenter børneattester på alle trænere, instruktører og holdledere i foreningen og erklæringen skal underskrives af de tegningsberettigede i foreningen (jf. foreningens vedtægter).

Kommunen skal undlade at yde tilskud og at anvise kommunale faciliteter, hvis foreningen ikke afgiver erklæring om indhentelse af børneattester.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke har ansat eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver ikke har direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreningen pålægges dermed ikke en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester, men giver alene en tilkendegivelse af, at der indhentes børneattester i tilfælde af, at foreningen i løbet af året ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt til unge under 15 år.