CVR, NEM konto og digital postkasse

Frivillige foreninger skal fra den 1. juli 2006 have et CVR-nummer og en NEM konto for at kunne modtage tilskud.

 

CVR-nummer og NEM konto

CVR-nummeret benyttes som identifikation af foreningen, og alle tilskud udbetales til den NemKonto, som er knyttet til CVR-nummeret. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indsamler oplysninger om alle danske virksomheder (herunder foreninger) og hører under Erhvervsstyrelsen.

 

Typer af foreninger

Der findes forskellige kategorier af foreninger i CVR-registret. De to vigtigste kategorier for foreninger er:

  • Frivillige foreninger: En frivillig forening er i CVR-registeret defineret som en forening, der ikke har oplysningspligt over for Skat – dvs. en forening, der ikke driver erhverv, opkræver moms og/eller har lønnede ansatte.

  • Almindelige foreninger (ikke-erhvervsdrivende): En almindelig forening er i CVR-registeret defineret som en forening, der er almennyttig, og derfor ikke skal betale selskabsskat, men som har lønnede ansatte og opkræver moms og derfor løbende indberetter til Skat. Hvis I registrerer jer som almindelig forening, forventer Skat, at I løbende indberetter. Også selv om det i nogle perioder kan være en '0-indberetning'.

Når I registrerer foreningen, skal I bruge foreningens vedtægter og referatet fra den stiftende generalforsamling.

For at kunne oprette jeres forening i CVR skal den, der underskriver være tegningsberettiget ifølge jeres vedtægter eller have fuldmagt fra tegningsberettigede.

I registrerer jeres forening på www.virk.dk

 

Opdateringer i CVR-registeret

Jeres registrering i CVR-registret skal fornyes en gang hvert tredje år. Her bekræfter I, at foreningen stadig er aktiv. I får automatisk besked om, at I skal forny registreringen til de mailadresser, I opgiver ved registreringen. Det er foreningens ansvar at forny jeres CVR nummer rettidig, da der ikke kan udbetales tilskud mm hvis det er forældet.

Hvis I som forening ikke får fornyet jeres CVR og den derfor udløber, vil jeres NEM-Konto automatisk blive inaktiv 365 dage efter udløb af CVRnummeret.
Genaktivers CVR-nummeret efter udløb skal I som forening få genaktiveret jeres nemkonto i banken.
Da bankerne ikke kan se at forbindelsen imellem CVRnummeret og NEM-Konto gøres inaktiv, er det foreningens ansvar at gøre banken opmærksom på dette.
Ringkøbing-Skjern Kommune kan IKKE udbetale tilskud til jeres forening såfremt jeres nemkonto er inaktiv.

I fornyer jeres registrering på www.virk.dk

 

Digital postkasse

Alle foreninger skal have oprettet en digital postkasse (ikke e-mail konto).

Alle informationer fra det offentlige sendes til foreningens digitale postkasse og er blandt andet her gebyropkrævning fra Ringkøbing-Skjern Kommune sendes til.