Regnskab og revision

Foreningerne har pligt til at aflægge et tilskudsregnskab for det modtaget lokaletilskud og dokumentere at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med reglerne efter folkeoplysningsloven. Foreningen skal også dokumentere medlemmernes samlede egenbetaling (kontingentindtægter).

Lokaletilskudsregnskabet gælder for et kalenderår og skal indsendes senest 1. april i Foreningsportalen.

Der udtages hvert år 10 % af foreningerne til kontrol. Administrationen kontakter de foreninger som bliver udtaget til kontrol.

Der indkaldes bilag fra foreninger, som er godkendt i løbet af regnskabsåret samt de foreninger, hvor det endelige regnskab viser store afvigelser i forhold til tidligere års regnskaber.

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Regnskabet gennemgås administrativt og forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, hvis regnskabet giver anledning til bemærkninger eller tvivl.

Foreningerne kan løbende anmode om at få foretaget regulering for indeværende år hvis deres udgifter svinger mere end +/- 10% ved at kontakte administrationen.

På baggrund af regnskabet foretages en endelig regulering af mer- eller mindre forbrug.

 

Revision

Lokaletilskudsregnskabet skal revideres i henhold til ”Revisionsinstruks for foreninger”.

I henhold til Folkeoplysningsloven kan Kultur- og Fritidsudvalget kræve, at en forening aflægger regnskab, der er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis der bliver pålagt revision, vil dette blive oplyst sammen med bevillingen af tilskud.

Læs mere i Revisionsinstruksen