Gebyr og tilskudstakster

 

Gebyr på offentlige lokaler

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. Der kan således ikke søges lokaletilskud til gebyret.

Byrådet besluttede den 10. december 2019 at ændre gebyrtaksten således den fastsættes til at være 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

Gebyrsatsen i 2020 er:

Offentlige lokaler

Størrelse

Gebyrtakst 2020

(kr. pr. time)

Gebyrtakst 2021

(kr. pr. time)

Idrætshaller

800 m2 +

137

139

Minihaller

500m2 - 799m2

96

97

Gymnastiksale

300m2 - 499m2

65

65

Birum/aula

300m2 eller mindre

47

47

Undervisningslokaler stilles gratis til rådighed.

Gebyrsatser for det kommende år meldes ud oktober/november måned. Gebyrsatsen fremskrives sammen med timepriserne for de maksimalt tilskudsberettede timepriser.

 

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for 2020

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter, kan ansøge om lokaletilskud. Hvis din forening er godkendt til at ansøge om lokaletilskud, så kan du ansøge om tilskud til foreningens dokumenterede afholdte udgifter.

Lokaletilskuddet er et tilskud som udbetales til foreninger på baggrund af de udgifter de har til tilskudsgodkendte faciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog er der et maksimalt tilskud pr time som er:

Selvejende faciliteter

Størrelse

Maksimal timepris (kr. pr time) 2020 

Maksimal timepris (kr. pr. time) 2021

Idrætshaller

800 m2 +

611

616

Idrætshaller

500m2 - 799m2

426

430

Idrætshaller

300m2 - 499m2

 288

291

Svømmehaller

Stort bassin + mindre (12*25)

 996

1.004

Svømmehaller

Halvbassin størrelse

693

698

Birum

300m2 eller mindre

207

209

 

Byrådet har december 2019 besluttet alle foreninger uanset medlemssammensætning kan få 75% i lokaletilskud, hvortil foreningernes egenbetaling ser således ud, ved tilskud til den maksimale timepris:

Selvejende faciliteter

Størrelse

Foreningernes egenbetaling i selvejende faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2020)

Foreningernes egenbetaling i selvejende faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud (2021)

Idrætshaller

800 m2 +

153

154

Idrætshaller

500m2 - 799m2

107

107

Idrætshaller

300m2 - 499m2

72

73

Svømmehaller

Stort bassin + mindre (12*25)

249

251

Svømmehaller

Halvbassin størrelse

173

175

Birum

300m2 eller mindre

52

52

Dog kan foreningernes egenbetaling være mindre hvis timeprisen er lavere end ovenfor angivet. For at få oplyst prisen på en givent lokale, skal der tages kontakt til det enkelte sted/facilitet.

Er du i tvivl om et givent lokale er lokaletilskudsgodkendt kan du kontakte administration.

Tilskud til bowlinghaller ydes efter birumstaksten. Der fradrages forholdsvis i taksten, hvis nogle af banerne udlejes kommercielt samtidig med at andre baner benyttes af klubberne. En birumstakst svarer til 6-8 baner.

De maksimale tilskudsberettigede timepriser for det kommende år meldes ud oktober/november måned.

 

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet er et årligt tilskud på 65 kr. pr medlem for børn og unge medlemmer under 25 år – dog maksimalt 50% af kontingentet.

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Tilskud til omklædning af udeidræt bliver beregninget ud fra en tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudsår, heraf kan foreningen modtage lokaletilskud (75%).

Tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudsår (2020) Tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudsår (2021)
415 kr. 421 kr.

Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage lokaletilskudsprocenten af (80x415 kr.) 33.271 kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på 24.953 kr. (v. 75%) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de 8.318 kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 104 kr. pr. medlem pr. år.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes der kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.

 

Fitness og motionscentre

 1. Tilskuddet sammensættes i 2021 af:
  • 592 kr. pr. m2 motionslokale op til og med 100m2
  • 209 kr. pr. m2 motionslokale over 100 m2
  • 250 kr. pr. medlem under 25 år
  • 60 kr. pr. medlem over 25 år.
 2. M2-beløbet reguleres med den fremskrivningsprocent, som gælder for timepriserne for haltimer m.v. (KLs fremskrivningsprocent).
 3. M2-beløbet tager udgangspunkt i den gældende lokaltilskudsprocent. Hvis denne procent ændres i op- eller nedadgående retning, reguleres beløbet forholdsmæssigt.
 4. Der foretages en opmåling af antal m2 i de enkelte tilskudsberettigede motionscentre. Der skal være tale om indvendige mål og kun af de lokaler, hvor der er aktivitet.

Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige lokaletilskudssatser vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift.