Brug af kommunale lokaler

 

Undervisningslokaler

Undervisningslokaler stilles gratis til rådighed.

 

Haller og gymnastiksale m.v.

Ansøgning om benyttelse af timer i gymnastiksale, minihaller, kommunale idrætshaller og samt aulaer på skoler/institutioner sendes til den pågældende institution. Fordelingen af lokaler sker normalt efter nedennævnte prioritering, jf. Folkeoplysningsloven:

  1. Aktiviteter for børn og unge under 25 år
  2. Undervisning inden for voksenundervisningsområdet
  3. Aktiviteter for personer over 25 år

Skolens/institutionens egen brug af lokalerne kommer dog altid i første række.

Bemærk – det er den enkelte skoles/institutions ”Ordensregler for benyttelse af lokaler”, der skal følges.

 

Gebyr for benyttelse af offentlige lokaler

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg og gebyret er ikke lokaletilskudsberettiget.

Der afregnes som udgangspunkt i hele og halve timer.

Gebyrsatserne kan du finde her: Gebyr- og tilskudssatser - Gebyr på offentlige lokaler

 

Lokaler til overnatning i forbindelse med kurser og stævner

Der betales ingen leje, men foreningen skal selv sørge for oprydning og rengøring efter brug, evt. betale skolen for rengøringen – alt efter aftale med den enkelte skole.