Stævner og arrangementer

Lokaletilskud til stævner

Der gives lokaletilskud til stævner for folkeoplysende foreninger fx håndboldstævner og badmintonstævner. Dog gives der ikke tilskud til stævner med anden formål og for andre målgrupper end medlemmer af folkeoplysningen fx LAN events, skolestævner og andre kommercielle stævner.

Generelt gives der ikke lokaletilskud til:

 • Offentlige arrangementer
 • Entrégivende arrangementer.
 • Arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
 • Lokaler hvor andre samtidig har adgang mod betaling, bortset fra svømmehaller og bowlinghaller.

Du er altid velkommen til at kontakte administrationen hvis du er i tvivl om hvorvidt et arrangement er tilskudsberettiget eller ej.

 

Kommunale lokaler til overnatning i forbindelse med kurser og stævner

Der betales ingen leje for benyttelse af kommunale lokaler i forbindelse med kurser og stævner, men foreningen skal selv sørge for oprydning og rengøring efter brug, evt. betale skolen for rengøringen – alt efter aftale med den enkelte skole.

 

Sjov lørdag og lignende arrangementer

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på Kultur og Fritidsudvalgsmødet d. 18. august 2020 at understøtte aktiviteter som Sjov Lørdag og lignende arrangementer under følgende retningslinier:

 • Formålet med aktiviteterne skal være at synliggøre de lokale foreningers tilbud og aktiviteter.
 • Målgruppen skal primært være folkeskole elever.

 • Der gives lokaletilskud til de lokale aktiviteter maksimalt 8 gange pr. kalenderår (1 gang = 1 dag). Dagene kan bruges på ferieaktiviteter, enkeltstående arrangementer i vinterperioden og sommerskoler.

 • Der kan søges om lokaletilskud til aktiviteterne, men foreningen skal ansøge lokaletilskud i en selvstændig ansøgning og uafhængig af foreningernes øvrige tilskudsregnskab (i praksis skal aktiviteterne oprettes selvstændigt i Foreningsportalen ligesom den nuværende ordning).

 • Aktiviteterne kan udtages til aktivitets- og bilagskontrol.

 • Der kan udelukkende kun søges lokaletilskud til aktiviteterne og ikke fx aktivitetstilskud, tilskud til forplejning, udstyr eller andet.  

 • Der gives ikke tilskud til arrangementer som ligger udenfor folkeoplysningsloven jf. principperne "Lokaletilskud til stævner" ovenfor.

Ordningen er en midlertidig ordning og kører som et forsøg frem til 2022 hvorefter ordningen evalueres. 

Ønsker din forening at komme på ordningen eller hvorvidt ordningen dækker jeres aktivitetet bedes I kontakte administrationen på fritid@rksk.dk