Tilskud til fodboldklubber

Tilskud til mål, net m.v.

Foreningerne kan søge om tilskud til kridtmaskiner, mål, net og hjørneflag på de anlæg, som kommunen har stillet til rådighed med pågældende udstyr til fodbold.

Administrationen indhenter tilbud på fælles indkøb af mål, net m.v. Foreningerne skal via foreningsportalen ansøge hvilket udstyr de ønsker.

Foreningerne vil blive faktureret med 50 % af udgiften.

Indkøb af mål og net udbydes kun en gang pr. kalenderår, der er derfor vigtigt at foreningerne får bestilt det nødvendige udstyr.

Bestillingssedlen sendes til den person, som foreningen har defineret som stadionansvarlig i foreningsportalen.

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Der gives tilskud til foreningens brug af udeomklædning.

Læs mere her:

Lokaletilskud (timebaseret leje, egne og lejede lokaler) - Tilskud til omklædning af udeidræt

Gebyr- og tilskudssatser - Tilskud til omklædning af udeidræt

 

Boldbaner og stadions

Tilskud til opkridtning

Foreningerne modtager hvert år i maj måned tilskud til opkridtning af boldbaner.

Tilskuddet udgøres af restbeløbet fra budgettet efter indkøb af kridt til indeværende år og fordeles efter foreningens medlemstal.

 

Afhentning af maling

Foreninger kan gratis afhente maling til opkridtning af baner på én af kommunens 3 driftscentre:

  • Driftscenter Vest, Ringkøbing
  • Driftscenter Øst, Videbæk
  • Driftscenter Syd, Tarm

Ved afhentning af malingen, skal der kvitteres for hvilket stadion, mængde og navn på personen som får udleveret kridtet.

 

Kridtmaskiner

Tilskud til indkøb af ny kridtmaskine sker efter de samme regler for indkøb af mål og net.

Der tilbydes kommunal service af kridtmaskinerne ved Driftscenter Øst, mod at foreningerne selv afleverer maskinerne ved driftscentret.

Hvis der ønskes at indkøbe en ny eller service af kridtmaskine skal administrationen kontaktes på fritid@rksk.dk

 

Lysanlæg på stadions

Lysanlæggene på stadion er foreningernes ejendom, og det er foreningerne der har ansvar for drift og vedligeholdelse.

Foreningerne har ligeledes ansvaret for at der gennemføres årligt eftersyn med lysmasterne.

Foreningerne skal selv betale for elforbruget med mindre der er indgået anden aftale med hal eller skole (hvis forbruget går på deres målere). Der kan ikke søges tilskud til udgiften, dvs. den må ikke indgå i lokaletilskudsregnskabet.