Tilskud til tennisklubber

Tennisklubberne skal selv sørge for og afholde udgifter til vedligeholdelse, pasning og klargøring af tennisbanerne, herunder også sørge for vedligeholdelse af hegn m. v. Kommunen passer de grønne områder.

Tennisklubber/-afdelinger, der har min. 10 medlemmer, får et årligt tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra en samlet ramme og fordeles til klubberne i forhold til det antal medlemmer foreningen indberetter. Der skal være tale om personlige medlemskaber.

Tilskuddet udbetales i april måned.

Kultur- og Fritidsudvalget kan tage tilskudsordningen op til fornyet behandling, hvis det viser sig, at medlemstallet ændrer sig drastisk. Dette med hensyn til om det skal have indflydelse på den pulje, der er til rådighed.

 

Tilskud til omklædning af udeidræt

Der gives tilskud til foreningens brug af udeomklædning.

Læs mere her:

Lokaletilskud (timebaseret leje, egne og lejede lokaler) - Tilskud til omklædning af udeidræt

Gebyr- og tilskudssatser - Tilskud til omklædning af udeidræt