Gaver og priser

Jubilæum

Kultur- og Fritidsudvalget giver et tilskud på 1.000 kr. i anledning af foreningsjubilæer på 25 år, 50, 75, 100, 125 år osv.

Foreningen skal selv give besked til administrationen når den fejrer jubilæum

 

Indvielse af nye bygninger

Ved indvielse af nye bygninger – f. eks. klubhuse, idrætshaller og lignende aktivitetsbygninger – gives der en gavecheck på 1.000 kr., som overrækkes af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget eller et andet medlem af Udvalget. Borgmesteren skal orienteres.

Ejer af faciliteten skal selv give besked til administrationen på fritid@rksk.dk

 

Præmiering af mesterskaber

Modtagelse af sportsfolk der har fået medaljer ved DM eller lignende. Kommunen giver en buket blomster samt 1000 kr til foreningens konto.

Foreningen skal selv give besked til administrationen på fritid@rksk.dk

 

Talentprisen

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at øge og stimulere interessen for idræt ved at påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og international plan.

 

Prisen og uddeling:

Prisen er på 10.000 kr., og den uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget ved Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde.

 

Indstillinger:

Unge idrætstalenter under 23 år kan indstilles til prisen. Der kan både være tale om idrætsudøvere inden for holdidrætter og individuelle idrætter.

Den pågældende idrætsudøvers klub foretager indstilling til administrationen.

Foreningssamvirket nominerer 3 kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal have prisen.

De 3 nominerede præsenteres i pressen og først ved overrækkelsen af prisen offentliggøres det, hvem der er modtager af prisen. De 2 øvrige nominerede modtager en buket blomster.

Det er ikke et krav, at den indstillede bor i Ringkøbing-Skjern Kommune, men den indstillede skal dyrke sin idræt i kommunen.

Indstillingen skal ud over navn, alder og adresse på den indstillede, indeholde en begrundelse i form af en beskrivelse af:

  • Opnåede resultater/udtagelser til dato.
  • Træningsindsats.
  • Perspektiver og planer for fremtiden.
  • Involvering og engagement i foreningen.

Indstillingen skal indsendes til administrationen senest 1. februar.