Foreningernes udviklingspulje

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kap. 5 samt af selvorganiserede.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

  • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
  • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
  • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
  • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.
  • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

Foreningernes udviklingspulje har tidsfrist to gange årligt, henholdsvis 1. maj og 1. november. Puljen skal ansøges gennem foreningsportalen.