Underskrivning af indberetninger, ansøgning og regnskaber

For alle indberetninger under "tilskud" er det gældende at hele bestyrelsen skal skrive under, ligeledes er det påkrævet at foreningens revisor skriver under på at de indberettede oplysninger er korrekte.
Dette betyder at alle medlemmer af foreningens bestyrelse, samt foreningens revisor skal være oprettet i foreningens kontaktperson oversigt, med som minimum de påkrævede kontaktoplysninger.
Alle underskrifter sker med NemID, dette kan være det enkelte bestyrelsesmedlems personlige NemID eller det af foreningen udstedte medarbejder-NemID. 

Underskrift af umyndige.

Er bestyrelsesmedlemmet umyndig, eller under 16 år, skal underskrivningen være foretaget af den pågældendes værge.
Det er muligt fra det fyldte 16. år at ansøge om at få et NemID, hvorefter bestyrelsesmedlemmet selv skal skrive under.

Skrives der under på vegne af en umyndig person, skal der under medlemsindberetning, oploades et dokument til feltet "Revisorerklæring", hvor I der står at pågældende værge underskriver på vegne af et umyndigt bestyrelsesmedlem. 

Fritaget for NemID

Det er muligt som privat person at være fritaget for NemID, såfremt man er fritaget for NemID, skal foreningen erhverve et medarbejder NemID til det pågældende bestyrelsesmedlem eller revisor.