Foreningernes årskalender i Ringkøbing-Skjern Kommune

Januar  
5. Mulighed for at søge om aktivitetstilskud og lokaletilskud på foreningsportalen
30. Gebyrregning for benyttelse af gymnastiksale mv sendes til foreningerne for 2. halvår (e-boks)
   
Februar  
1. Talentprisen: Frist for indstilling på mail til fritid@rksk.dk
1. Udviklingspuljen: ansøgningsfrist - ansøges på foreningsportalen
1. Frrist for bestilling af mål og net (udendørs)
   
Marts   
1. Anlægspuljen: ansøgningsfrist - skal ansøges på foreningsportalen eller på fritid@rksk.dk
1. Ekstraordinær vedligeholdaf egne lokaler: ansøgningsfrist - skal ansøges på foreningsportalen (inden arbejdet iangsættes)
April  
1. Ansøgningsskema vedr. leje af kommunale lokaler for kommende sæson udsendes til foreninger
1. Frist for ansøgning om akvivitetstilskud og lokaletilskud 
1.-30. Udbetaling af aktivitets- og lokaletilskud (herunder afregning af tidligere modtaget tilskud) 
31. Udbetaling af tilskud til udeidrætternes brug af oklædningsrum
31. Udbetaling af tilskud til opstribning af boldbaner
   
Juni  
  Foreninger får besked fra ansøgte skoler om tildeling af kommunale lokaler
   
Juli  
uge 28 Opkrævning på tilbagebetaling af udbetalt aktivitets- og lokaletilskud, hvis regnskab fra foregående år ikke er modtaget
   
August  
30. Gebyrregning for benyttelse af gymnastiksale mv. sendes til foreninger for 1. halvår (e-boks)
   
September  
1. Udviklingspuljen: Ansøgningsfrist - ansøgningsskema på foreningsportalen
   
Oktober  
15. Besked til foreninger om lokaltilskudsprocenter for det kommende år
30. 2. rate lokaletilskud for de foreninger, der modtager mee en kr. 500.000 i tilskud samt et. regulering udbetales til foreningerne
30. Ansøgningsskema om tilskud til leder- og instruktøruddannelser åbnes på foreningsportalen
   
December  
1. Senest kl. 8.00 - ansøgninger om tilskud til leder- og instruktøruddannelse skal være indsendt på foreningsportalen
30. Udbetaling af godkendte ansøgninger om tilskud til leder- og instruktøruddannelse